Ga door naar hoofdcontent
NieuwsProjectvoorstel: Circulair onderhoud aan gebouwinstallatie

Projectvoorstel: Circulair onderhoud aan gebouwinstallatie

Vrijdag 24 november 2023Afbeelding Projectvoorstel: Circulair onderhoud aan gebouwinstallatie

In de gebouwde omgeving liggen grote maatschappelijke opgaven. Eén daarvan is om de gebouwenvoorraad circulair te maken. Circulaire gebouwinstallaties spelen daarbij een grote rol. Om innovatie aan te jagen en om aanbiedingen zo objectief mogelijk te kunnen beoordelen op hun circulaire prestatie is het nodig dat opdrachtgevers de juiste uitvraag doen in de keten.

De onderzoeksvraag welke circulaire strategieën en parameters hiervoor bruikbaar zijn en hoe je die meetbaar kan maken heeft ten grondslag gelegen aan een verkenning die in opdracht van RVB en RVO eind 2022- begin 2023 door ISSO is uitgevoerd. Deze verkenning heeft bruikbare handvatten opgeleverd voor zowel het kwalificeren van aanbieders alsook het beoordelen van aanbiedingen op de circulaire prestatie.

Het is nu tijd voor een volgende stap om de methodiek praktisch toepasbaar te maken en deze nader uit te werken. En daarmee met marktpartijen gangbare oplossingen op te stellen.

Namens NEVAP is ons bestuurslid Wilfred van der Plas (DWA) gevraagd plaats te nemen in een stuurgroep die onderzoek naar circulaire installaties begeleidt. De doelstelling van het project is om voor het domein “onderhoud ventilatiesystemen” de voorgestelde methodiek uit te werken, een R-ladder classificatie op te stellen en de praktische toepasbaarheid te toetsen.

Gedurende de uitvoering van het project zullen we onze leden zoveel als mogelijk op de hoogte houden van de voortgang van dit proces. Heb je in de tussentijd vragen hierover? Neem dan gerust contact op met Wilfred van der Plas