Ga door naar hoofdcontent
NieuwsVastgoedexploitatie eerder betrokken in ontwikkeling van gebouwen
Het versterken van (innovatie)kracht en adoptie van nieuwe businessmodellen nodig.

Vastgoedexploitatie eerder betrokken in ontwikkeling van gebouwen

Zaterdag 29 januari 2022Afbeelding Vastgoedexploitatie eerder betrokken in ontwikkeling van gebouwen

Op 21 januari jl ontmoetten en spraken NEVAP leden elkaar over de thema’s van NEXPLOIT. Uit deze gesprekken kwam vooral naar voren de urgentie om met elkaar, vanuit de verschillende disciplines, samen te werken aan de toekomst van vastgoed- en gebiedsexploitatie en de belangrijke rol die dat vervult binnen de vastgoedsector in zijn geheel.

De leden van NEVAP hebben ieder een stukje van het ‘hoe’. Maar we hebben elkaar nodig voor het totaalbeeld. Om dat te kunnen verwezenlijken is samenwerken en vooral ook met elkaar delen van belang. In die samenwerking liggen de kansen voor de toekomst.

Op een aantal onderwerpen is een duidelijke behoefte om meer informatie met elkaar uit te wisselen. Waarbij de aandacht zich verlegd van gebouw naar gebied.

Een voorbeeld daarvan is de grote invloed op de sector als het gaat om de verplichting van energie label C bij kantoren. Veel kantoren voldoen er namelijk nog niet aan. Maar informatie over hoe deze verplichting gehandhaafd gaat worden is nog niet direct bekend.

Wat zijn de verwachtingen van handhaving? En wie gaat deze uitvoeren? Wordt het uitselecteren aan de markt overgelaten?

Ook het balanceren van de energie en warmte pieken binnen een gebied zijn in het algemeen een belangrijk onderwerp (peak shaving). Waarbij besproken moet worden hoe dit te organiseren met elkaar. Hoe zit je als rechtspersoon in dergelijke samenwerkingen?

Vastgoedexploitatie wordt eerder dan voorheen in de ontwikkeling van gebouwen betrokken. Dat heeft gevolgen voor de verdeling van verantwoordelijkheden, voor de cultuur en de benodigde multi-disciplinaire competenties.