Ga door naar hoofdcontent
NieuwsVeel kansen in samenwerking in een wijk
In gesprek over NEXPLOIT thema Cities wordt gevraagd om een beweging te maken van vastgoedexploitatie naar gebieds- en vastgoedexploitatie.

Veel kansen in samenwerking in een wijk

Dinsdag 25 januari 2022Afbeelding Veel kansen in samenwerking in een wijk

In de samenwerking met alle partijen in een wijk liggen veel kansen voor het vastgoed, de omgeving en de mensen die erin leven en werken. Maar er spelen aan de andere kant ook belemmeringen een rol. Op gebied van:

  1. Financiën: hoe financier je het?
  2. de exploitatie: hoe gaat dat met de exploitatie?
  3. Verantwoordelijkheden: Wie is er verantwoordelijk?
  4. een goede rolverdeling: wie speelt welke rol? Gemeente, vastgoedeigenaren, beheerders, gebruikers (ook bij de nieuwe Omgevingswet)?

Ook de oplossingen roepen weer vragen op zoals op de inzet van technologie, wat een middel kan zijn om die samenwerking te vergroten. Maar wie is dan eigenaar van die data?

De noodzaak om naar leefbaarheid te kijken, wordt gevoeld. Om daar invulling aan te geven moeten oplossingen gevonden worden voor de bestaande óf toekomstige belemmeringen. Door bijvoorbeeld een beweging te maken van vastgoedexploitatie naar gebieds- en vastgoedexploitatie. Waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor het datamanagement waarmee o.a. de verbinding gelegd kan worden tussen gebouwen en de mensen. Kunnen we daarin zelf het voortouw nemen omdat het ook in ons belang is? Heb je naast asset- en propertymanagers ook social- of communitymanagers nodig?

Wil je leefbaarheid in cities optimaliseren, heb je dus ook andere mensen in gebieden nodig die verbindingen leggen tussen mensen en vastgoed, tussen vastgoed en vastgoed en tussen mensen en mensen binnen de context van die omgeving die daar dienstbaar aan moet zijn. En niet te vergeten de (mobiliteits)aanbieders in die publieke ruimte.

Op 21 januari jl ontmoetten en spraken NEVAP leden elkaar over de thema’s van NEXPLOIT. Uit deze gesprekken kwam vooral naar voren de urgentie om met elkaar, vanuit de verschillende disciplines, samen te werken aan de toekomst van vastgoed- en (dat is mogelijk een nieuw) gebiedsexploitatie en de belangrijke rol die dat vervult binnen de vastgoedsector in zijn geheel.

De leden van NEVAP hebben ieder een stukje van het ‘hoe’. Maar we hebben elkaar nodig voor het totaalbeeld. Om dat te kunnen verwezenlijken is samenwerken en vooral ook met elkaar delen van belang. In die samenwerking liggen de kansen voor de toekomst.