Ga door naar hoofdcontent
NieuwsVerslag workshop: Wegwijs in nut en noodzaak SDG’s in vastgoedexploitatie

Verslag workshop: Wegwijs in nut en noodzaak SDG’s in vastgoedexploitatie

Dinsdag 4 oktober 2022Afbeelding Verslag workshop: Wegwijs in nut en noodzaak SDG’s in vastgoedexploitatie

Door: Barbara van Baarsel – Buro Barcode

We staan voor een voldongen feit, en dat is dat iedereen iets ‘moet’ met de Sustainable Development Goals (SDG’s). Intrinsiek of met (lichte) dwang. Maar wat komt er precies op ons af ten aanzien van wetgeving? En welke praktische verbindingen zijn er te maken met de SDG’s in je bedrijfsvoering? Dat en meer werd besproken bij NEVAP-lid PRIVA in De Lier, tijdens de workshop ‘Wegwijs in nut en noodzaak SDG’s in vastgoedexploitatie’ op 27 september jl.

Dagvoorzitter Wouter Winters, eigenaar Pidzh (Partner in Duurzaamheid), trapte af met mooie oneliners als ‘voor alles is een oplossing’ en ‘de SDG’s zijn een kans om de wereld weer in balans te krijgen’. Wouter ziet vanuit zijn professie als duurzaamheidsregisseur veel bereidheid bij bedrijven om bewust om te gaan met de zeventien door de VN gestelde doelen, “maar tegelijk zie ik ook dat ze worstelen met de wijze waarop de SDG’s een plek krijgen binnen hun organisatie”. Het vraagstuk lijkt complex en daarom is het niet meer dan logisch dat NEVAP zich daar met haar leden over buigt.

Winters: “We willen de leden in een creatieve stand krijgen om vandaaruit samen verbindingen te leggen en succesvol aan de slag te kunnen met de SDG’s.”
Arthur Kruisman & Patrick Donath: ‘Doen is de beste manier van denken’

PRIVA: een wereldspeler uit het Westland

Na het zien van deze video zijn we nog meer doordrongen van het feit dat creativiteit en innovaties nodig zijn ten aanzien van de duurzaamheidsopgave. “Een mooier bruggetje naar PRIVA is bijna niet te slaan,” stelt Wouter. Het bedrijf in de Lierbehoort tot de top 30 van R&D-bedrijven in Nederland als ontwikkelaar van producten en diensten voor duurzame klimaatregeling en procesbeheer op het gebied van energie en water. Wereldwijd verloopt de verkoop in meer dan 40 landen via 18 eigen kantoren en een internationaal netwerk van installatiepartners.

Meiny Prins, al 17 jaar CEO van PRIVA legt uit: “Onze roots liggen in de tuinbouw. We konden telers helpen bij het verhogen van hun productie tegen minimaal gebruik van energie en maximaal hergebruik van water. Dat bleek een enorme alteratie in de voedselketen. Ook nu kan unieke domeinkennis exponentieel worden toegepast ten behoeve van voedselproductie. Er is dus veel gaande en er wordt ontzettend veel ontwikkeld. En daarom wil ik jullie meenemen in hoe wij bij PRIVA duurzaamheid ‘leven’. Het is geen greenwashing wat wij doen, het zit bij ons in de genen. We zijn een missie gedreven organisatie in the core. Toen iemand in ons bedrijf opperde om – toen nog voor telers – een hogere productie tegen minimaal gebruik van resources te realiseren, was dat al duurzaamheid pur sang. We verbinden hier verduurzaming aan productie. En alles wat dat oplevert investeren we weer in verduurzaming; daarmee is de cirkel rond!”

Onderwijl deelt Meiny dat het voor haar en PRIVA vooral gaat om het doen en pas later om ‘checking the boxes’ van de SDG’s. “Het is voor mij belangrijk dat we ermee bezig zijn en het doel nooit uit het oog verliezen – ongeacht welke crisis dan ook (corona, stikstof, red.).”

Unieke innovaties: Plantonomy en ECO

En waar PRIVA en haar 650 medewerkers dan zoal mee bezig zijn? Een kleine greep uit onder meer datadiensten (“We zijn steeds meer een technologiebedrijf geworden en zien dat technologie kan bijdragen aan verduurzaming”):

1. Voor glastuinbouw heeft PRIVA Plantonomy ontwikkeld, een uniek concept dat het mogelijk maakt om de plant en het dynamisch groeiproces direct te koppelen aan de regeltechniek. Elke vijf minuten regelt Plantonomy een groot deel van de klimaatinstellingen van de kas autonoom, op basis van wat de teler wil bereiken met zijn gewas: betere kwaliteit, meer smaak, hogere productie of juist minder op basis van marktvraag.

Meiny: “Hoe meer we verduurzamen, hoe meer specifieke domeinkennis nodig is. Immers, willen we versnellen in het verduurzamen van de wereld dan zullen we versneld moeten kunnen opschalen. Voor een teler betekent dat niet alleen het aansturen van 1 kas van 10 hectare, maar misschien wel 10 kassen van ieder 10 hectare op meerdere locaties.”

2. Een andere innovatie, meer gericht op de gebouwde omgeving, is ECO (Energy & Comfort Optimalisation). Het is een algoritme die de huidige gebouwautomatisering vergaand optimaliseert. “In vrijwel elk gebouw in Nederland vind je een klimaatcomputer die de installatie regelt; van airconditioning tot luchtbehandelingskasten. Wij hebben een algoritme ontwikkeld die – indien de computer gekoppeld is aan de cloud – dwars door de data heen gaat om te optimaliseren. Na de eerste 50 gebouwen gekoppeld te hebben aan ECO, bespaarden we gemiddeld per gebouw 30 tot 50% op het gasverbruik. Ook op elektriciteit werd gemiddeld flink bespaard: 20-30%.” Het systeem wordt dankzij data steeds intelligenter. Hoewel het doel primair gericht was op het besparen van energie, leverde de innovatie meer resultaten op, zowel voor de natuur als voor de business.

Ontwikkelingen gaan volgens Meiny te langzaam: “We hebben het eens globaal doorberekend; als je binnen de gebouwde wereld gemiddeld 25% gas kan reduceren door een koppeling van het gebouw aan een algoritme als ECO, bespaar je ruim 130 Peta joule aan energie! Dat staat gelijk aan de energieproductie van de vijf kolencentrales in Nederland. Dus, zorg er op zijn minst voor dat gebouwen AI-ready zijn. Het enige wat gedaan moet worden is de installatie van een kleine gateway aan de gebouwencomputer. Deze zorgt voor een veilige connectie in een veilige cloud. That’s it. Soms zijn oplossingen dichterbij dan je denkt.”

Connecting the dots

Volgens Meiny ligt een oplossing ook in integraliteit: “Ik wil de relatie tussen bijvoorbeeld de glastuinbouw en de gebouwde omgeving leggen. Westland is daar in feite een voorbeeld van: het is het grootste aaneengesloten glastuingebied ter wereld; indoor farming genoemd. Met de genoemde innovaties kun je ontzettend veel bereiken, maar de beperking zit ‘m in de mensen; het leren omgaan met andere technologieën. Dat is één. En twee: het feit dat de overheid – ondanks onze presentaties – nog niet inziet dat dit het verschil kan maken.

Wat mij betreft gaan SDG’s over connecting the dots, en dat is wat we hier proberen te doen!”

Meiny’s betoog werd ontvangen met luid applaus van de aanwezigen, waarna een aantal van de NEVAP-leden aangaf er met dezelfde passie in te staan. “Ik werk als docent op de vastgoedafdeling van de Hanzehogeschool in Groningen en wij hebben de SDG’s sinds 2017 meegenomen in onze strategie. Aan de ene kant groeit de aandacht in positieve zin, aan de andere kant zijn er ook negatieve reacties van mensen die SDG als ‘nog zo’n label’ zien of de veranderingen te heftig vinden.”

Wouter benadrukt dat het in het geval van de SDG’s ook echt om de lange termijnvisie gaat. “Het werkt alleen als je kansen ziet die je gaan helpen in de toekomstplannen van het bedrijf. En ja, we kunnen niet anders dan het omarmen, maar liefst 193 landen hebben ‘ja’ gezegd tegen de goals, er komt iets (lees: harde wetgeving en eisen) op ons af, dus laten we beginnen.”

Wegwijs in wet- en regelgeving

Orvo Pels, adviseur duurzaamheid bij UC Group, zou iedereen meenemen in de wet- en regelgeving, maar hij was helaas verhinderd. Wouter nam de honneurs waar met een vogelvlucht door de ESG-wetgeving, de GRI het Parijs Akkoord, Fit for 55 en de CSRD. Als het nu begint te duizelen, geen nood: later in het seizoen geeft Orvo alsnog een webinar over deze zaken (wordt vervolgd!) zodat je weet bij welk balanstotaal je een volledige CSRD-rapportage moet aanleveren op basis van de SDG’s.

Het begint met de ‘Inner Development Goals’

Tot zover de ‘harde’ ofwel ‘zakelijke kant’ van de goals. Over naar de noodzaak van de Inner Development Goals, die Jeroen Hollander, strategisch adviseur bij De Alliantie, stap voor stap bespreekt. “De menselijke factor is belangrijk in het realiseren van de vastgoedomgeving,” zo stelt hij. In zijn optiek hebben we het steeds over de drie P’s (Planet, Profit, People) als drie afzonderlijke factoren terwijl de mens in feite twee rollen vervult: “Hij zit niet alleen ‘in’ het systeem, hij moet er ook voor zorgen dat het systeem functioneert. Hij is daarmee zowel de consument als de beïnvloeder.”

Dus, in die zin hebben we onszelf ook nodig om de SDG’s te realiseren. Dat vinden ook twee Zweedse adviesbureaus – 29K en The New Divisions. Zij menen dat niet alleen de wereld in transitie is, maar dat de mens dat zelf ook moet zijn: “Anders werken we met oude instrumenten, oude ideeën. Inmiddels is het platform dat door deze twee bureaus is opgezet omarmd door grote organisatie, van IKEA tot Google en Ericsson. Innerdevelopmentgoals.org biedt een gereedschapskist met methoden om de Inner Development Goals bij individuelen te ontwikkelen.”  

Wat zijn dan de inner development goals?

  1. Zijn; hoe verhoud je je tot jezelf.
  2. Denken; cognitieve competenties, essentieel voor beslissingen.
  3. Verbinden; zorgen voor anderen en de wereld.
  4. Samenwerken; sociale vaardigheden, ook samenwerken met andere vakgebieden.
  5. Doen; veranderingen creëren. Moed en optimisme helpen om echte keuzevrijheid te verwerven, oude patronen te doorbreken, originele ideeën te genereren en volhardend te handelen in onzekere tijden.

Met die informatie mocht iedereen in de zaal aangeven welke van bovenstaande vaardigheden hij/zij voor zichzelf verder zou willen ontwikkelen. ‘Samenwerken’ bleek heel populair, evenals ‘doen’. Laten dat nu net de twee competenties zijn die aangewend moeten worden voor de actieve workshop. In groepjes werd aan elkaar gepitcht welke van de 17 SDG’s het meest raken, hoe de vastgoedsector er idealiter over tien jaar uitziet en wat de deelnemers aan de workshop zelf gaan doen om de ideale wereld te bereiken. Zie hieronder de visuele presentaties:

Alvorens met de opdracht te beginnen werden een aantal prikkelende stellingen voorgelegd aan de deelnemers. De reacties en antwoorden daarop hebben veel input gegeven voor verdere verdieping.

Meld je aan voor een werkgroep
NEVAP gaat werkgroepen inzetten om vanuit de events verdere – verdiepende – stappen te maken. Ben je geïnteresseerd om aan zo’n werkgroep deel te nemen, stuur dan een mail naar m.rijkse@nevap.nl en wij nemen contact met je op.