Ga door naar hoofdcontent
NieuwsWe gaan de hele bestaande vastgoedvoorraad verduurzamen!

We gaan de hele bestaande vastgoedvoorraad verduurzamen!

Donderdag 16 mei 2024Afbeelding We gaan de hele bestaande vastgoedvoorraad verduurzamen!

In de afgelopen periode zijn de NEVAP werkgroepen weer regelmatig bijeen gekomen om verder te werken aan hun doestellingen. Daarbij werken ze ook gezamenlijk aan het toespitsen op onderwerpen waar leden iets kunnen halen én brengen, in lijn met de thema’s uit NEXPLOIT. Daarbij houden zij de wens, om een marktplaats waar NEVAP-leden op in kunnen schrijven te creëren, voor ogen. 

De werkgroepen zijn al bijna een jaar actief bezig en streven nog altijd de ambitie na om eminente transities te gaan versnellen. Zo houdt NEVAP het niet alleen binnen de gelederen, maar profiteert de hele keten van de kennis!

Vraag gestuurd ontwikkelen dataplatform NEVAP!

Na enkele digitale standups kwamen de leden van de NEVAP Werkgroep Data & Digitalisering weer op locatie bij elkaar. Dit keer te gast op de inspirerende locatie van RPS (Tetratech) te Utrecht waar werkgroeplid Bart Stuijt en collega Maarten van Egmond zorgden voor een warm welkom.

Tijdens de werkgroep vergadering is verder gewerkt aan de ontwikkeling van het data platform van NEVAP. Tevens gaf Mark in ’t Veld (nieuw lid van de werkgroep) een presentatie over Asset Maps, hoe zij data verzamelen, combineren, analyseren en visualiseren.  

Aangezien het werkveld van data & digitalisering zich snel ontwikkeld, wil de werkgroep het data platform van NEVAP vooral vraag gestuurd ontwikkelen en primair de werkgroepen Klimaatadaptatie, Energie en Business ondersteunen. Eventuele vragen of input vanuit de NEVAP-leden in het algemeen zijn ook altijd welkom.

De BHAG zit op programmaniveau.

Ook toen de werkgroep New Business werd gevormd was de opdracht al snel bepaald: we gaan de hele bestaande vastgoedvoorraad verduurzamen!. “Dat kan helemaal niet en toch gaan we het doen! We challengen elkaar. De verduurzamingsopgave die er is, hoe kunnen we daarin het verschil maken?”

De werkgroep begon met de wens een overzicht te creëren van alle expertises en behoeften met het doel een NEVAP Marktplaats op te zetten. Op de vraag hoe dat ontwikkeld kan worden was iedereen het eens: het gewoon gaan doen! Dan kun je zien ‘hoe werkt het, hoe komen mensen bij elkaar en waar is behoefte aan’. En die stappen worden nu ook al concreet genomen.

We zijn met een diverse groep mensen, we ontmoeten elkaar, spreken elkaar op de netwerkmomenten en onder ons veel specialisten. Maar hoe kunnen we elkaar vinden? Op het moment dat je een bepaald project hebt waar je andere expertise voor nodig hebt, hoe weet je welke mensen je ‘in het NEVAP huis’ hebt? Bij wie zou je terecht kunnen? De werkgroepen is een mooie manier gebleken om met NEVAP leden samen te kunnen werken. De keten niet alleen samen brengen maar samen aan het werk te zetten.

Uiteraard blijven wij alle 4 de werkgroepen (New Business, Energy, Klimaatadaptatie en Data & Digitalisering) nauwgezet volgen en updates van de concrete stappen die gemaakt worden publiceren.

Ben je geïnteresseerd in wat de werkgroepen aan het doen zijn en welke eerste resultaten zijn gehaald? Wil je meer weten over de concrete casus waarmee de werkgroepen individueel maar ook door de keten heen aan de slag zijn? Laat het ons weten via een mail aan m.rijkse@nevap.nl .