Ga door naar hoofdcontent
NieuwsWoonconcepten oplossing binnen de bestaande bouw

Woonconcepten oplossing binnen de bestaande bouw

Dinsdag 12 december 2023Afbeelding Woonconcepten oplossing binnen de bestaande bouw

De woningbouwversnelling en het huisvesten van specifieke doelgroepen is een actueel thema in de landelijke politiek. Woonconcepten dragen bij aan de versnelling van nieuwbouw maar bieden ook oplossingen binnen de bestaande bouw.

Een aantal NEVAP leden houden zich dagelijks bezig met het bieden van haalbare en duurzame woonconcepten binnen de bestaande bouw, waarbij wordt gestreefd naar efficiëntie, duurzaamheid en een community voor bewoners. Deze concepten kunnen tegelijkertijd gericht zijn op meerdere aspecten. Bevorderen van een gevoel van gemeenschap, toegankelijkheid voor mensen met verschillende behoeften, efficiëntie gericht op het verminderen van bijvoorbeeld onderhoudslasten – waardoor wonen betaalbaarder wordt voor een breed scala aan mensen. Daarnaast kan een actieve community bewustwording over duurzaamheid bevorderen.

Amvest draagt met haar woonconcepten bij aan het maken van een goede start op de woningmarkt of zorgt juist voor verantwoorde doorstroom.

Amvest onderschrijft het belang van goedwerkende woon- en gebiedsconcepten. “Succesvolle concepten vergen veel voorbereiding en het is daarin cruciaal dat alle stakeholders het belang ervan inzien. Met woonconcepten voor specifieke doelgroepen, zoals starters op de woningmarkt of juist senioren met een lichte zorgvraag, draagt Amvest bij aan het maken van een goede start op de woningmarkt of zorgt juist voor verantwoorde doorstroom. Wij zien dat de stakeholders vaak hetzelfde doel hebben en is het mogelijk om aan de slag te gaan met woonconcepten juist door een integrale aanpak.”

Verdichting en grotere woongebouwen gaan samen met aandacht voor de leefomgeving, want de aanwezigheid van zoveel mensen op een beperkt oppervlak stelt steden, ontwikkelaars en lange termijn investeerders voor grote uitdagingen. Om in de stad te kunnen wonen, zijn mensen soms bereid genoegen te nemen met een kleiner appartement. Ze beschouwen hun gebouw en de stad steeds meer als hun woonkamer in plaats van alleen de vier muren van hun woning. Dat vraagt om andere woonconcepten met aandacht voor services en voorzieningen. Amvest vindt het belangrijk dat die voorzieningen en services niet alleen zijn weggelegd voor de happy few. Modern stedelijk wonen moet voor iedereen bereikbaar zijn.’

Céline Janssen, PhD Candidate Urban Development & Social Sustainability aan de TU Delft deed onderzoek naar hoe je je kansen om sociale impact te maken in de gebouwde omgeving vergroot. Na haar presentatie tijdens WOCODA 2024 gaat Wim Wensing, Chief Investment Officer bij Amvest, in op de werkwijze van Amvest – soms het beste te beschrijven als ‘shoot, aim, ready’ – en op de sociale impact die zij bereiken met integrale woon- en gebiedsconcepten. 

‘De kracht van participatie’ volgens Area of People

Deze tijd vraagt om meer verantwoordelijkheid en een bredere kijk op waardeontwikkeling in vastgoed. Voor mens, milieu & maatschappij. Gemeten volgens ESG-criteria.
Area of People geeft daar, samen met partners, invulling aan. Zij worden vaak al vroeg in de trajecten betrokken om ambitieuze concepten op de markt te brengen of slimme communicatie rondom verduurzaming te ondersteunen. Ook dragen ze bij aan het borgen van gebiedsdoelstellingen en coachen ze bij het realiseren van sociale impact binnen woonomgevingen.

“We veranderen gebouwen in Micro-Dorpen door gebruikers actief te betrekken bij een sociaal en duurzaam gebruik van de leefomgeving. Dat noemen we de kracht van participatie.”

Sociale cohesie en betrokkenheid verhogen onder bewoners
Dat deden zij ook in het succesvolle woonconcept Winkelmadepark van Wooncompagnie. Winkelmadepark is een levendige community met betrokken buren die samen zorgen voor de leefomgeving en voor elkaar. Hoe je als Gemeente of Woningcorporatie in plaats van alleen woningen, gemeenschappen met hoge betrokkenheid en sociale cohesie kunt realiseren vertellen Arjen Zandstra, Regisseur Buurten & Strategie Wooncompagnie en Joan Ronner, Co-founder & CEO Area of People tijdens WOCODA 2024 in hun workshop.

“De huidige markt geeft voldoende aanleiding om met creatieve woonoplossingen te gaan komen. Dat is waar het in dit congres om draait. Via ons platform worden honderden concepten gefaciliteerd. Reden genoeg om hierbij te zijn lijkt me”, aldus Joan Ronner.

Wil je ook de presentaties bijwonen? Meer informatie over WOCODA 2024 is te vinden via de button.