- Profiel | nevap.nl

Profiel

NEVAP is het Nederlands Vastgoedexploitatie Platform; hét onafhankelijk kennis- en innovatieplatform in de vastgoedexploitatie sector. Doelstelling van NEVAP is het verhogen van de kwaliteit en het aanjagen van de innovatie in de vastgoedexploitatie sector.

Voor wie?
NEVAP is interessant voor alle personen en/of organisaties, die op professionele wijze betrokken zijn bij de exploitatie van vastgoed, zoals vastgoedmanagers en beleggers in vastgoed op directie- en managementniveau, overheidsfunctionarissen, docenten en studenten.

Wat?
NEVAP organiseert voor haar leden diverse activiteiten, waarbij innovatie in vastgoedexploitatie centraal staat, zoals:

- Verdiepingen (strategisch/tactisch)
- Workshops (tactisch/operationeel)
- Innovatie Tafels (strategisch)
- Bedrijfsbezoeken (alle niveaus)

Waarover?
- Klantwaarde
- Kennis & Innovatie 
- Risicomanagement & Portefeuillestrategie
- Business Innovatie 
- Talent Ontwikkeling

Organisatielidmaatschap
Het organisatielidmaatschap voor beleggers, vastgoedmanagement organisaties, corporaties, gemeenten en corporates vanaf 6 medewerkers alsmede voor brancheorganisaties bedraagt € 3.385,80 exclusief btw per jaar. Bij dit lidmaatschap zijn 15 vouchers voor kosteloze toegang tot NEVAP activiteiten inbegrepen. 

Adviseurslidmaatschap
Het adviseurslidmaatschap voor adviesbureaus, die gelieerd zijn aan vastgoedexploitatie (bijvoorbeeld op technisch of juridisch gebied) vanaf 6 medewerkers bedraagt € 5.643,00 exclusief btw per jaar. Aan dit lidmaatschap zijn aanvullende eisen verbonden, namelijk in de vorm van een actief lidmaatschap van een NEVAP vakgroep of commissie en/of het verzorgen van een presentatie tijdens een NEVAP activiteit en/of het beschikbaar stellen van een locatie voor een NEVAP activiteit. Bij dit lidmaatschap zijn 15 vouchers voor kosteloze toegang tot NEVAP activiteiten inbegrepen. 

Kleine organisatielidmaatschap
Het kleine organisatielidmaatschap voor beleggers, vastgoedmanagement organisaties, corporaties en corporates tot en met 5 medewerkers bedraagt € 1.128,60 exclusief btw per jaar. Bij dit lidmaatschap zijn 5 vouchers voor kosteloze toegang tot NEVAP activiteiten inbegrepen. 

Onderwijslidmaatschap
Directeuren, docenten en staffunctionarissen van onderwijsinstellingen (HBO en universiteit) komen in aanmerking voor een persoonlijk onderwijslidmaatschap van € 564,30 exclusief btw per jaar. Bij dit lidmaatschap zijn 5 vouchers voor toegang tot NEVAP activiteiten inbegrepen. 

Studentenlidmaatschap
Eindejaarsstudenten van een vastgoedopleiding zijn gratis welkom in het netwerk van NEVAP tijdens het schooljaar van afstuderen. Als het afstudeeronderwerp een relatie heeft met de exploitatie van vastgoed, dan komen zij in aanmerking voor een NEVAP Certificaat (cijfer gemiddeld 7 of hoger). Als tegenprestatie voor het gratis deelnemen aan NEVAP vragen wij de onderzoeksopzet (probleem-, doel- en vraagstelling) toe te sturen aan info@nevap.nl. Studenten sturen na afronding van hun vastgoedopleiding een digitaal exemplaar van hun afstudeerscriptie aan NEVAP. NEVAP krijgt toestemming van de studenten om hun afstudeerscriptie te plaatsen op het afgeschermde ledennetwerk van de NEVAP website. NEVAP stelt studenten in de gelegenheid om de resultaten van hun afstudeeronderzoek te publiceren in de NEVAP nieuwsbrief. 

Lidmaatschapscriteria
Aanvragers van het NEVAP lidmaatschap dienen aan navolgende criteria te voldoen:
1. De NEVAP-leden, met uitzondering van de student-leden en docenten, zijn actief werkzaam binnen de exploitatie van vastgoed.
2. De functie van de aanvrager en/of de doelstelling van de organisatie waar de aanvrager werkzaam is, is gericht op de exploitatie van vastgoed. 
3. De functie van de aanvrager en/of de doelstelling van de organisatie waar de aanvrager werkzaam is, is sturend en niet uitvoerend. Dit kan op verschillende deelterreinen (commercieel, technisch, administratief, juridisch, etc.) zijn, en/of
4. De NEVAP-leden leveren een aantoonbare bijdrage aan de doelstelling van NEVAP, namelijk om de innovatie in vastgoedexploitatie aan te jagen en/of de kwaliteit van vastgoedexploitatie te verhogen. 

Indien u zich zou willen aanmelden voor het NEVAP lidmaatschap, dan kunt u het lidmaatschapsinschrijfformulier (zie de button "Word NEVAP Lid" aan de rechterzijde van deze pagina) invullen en verzenden. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht over uw aanvraag. Over uw toelating als NEVAP lid besluit het bestuur. Bij twijfel omtrent het voldoen aan de lidmaatschapscriteria zal een gesprek met de aanvrager van het lidmaatschap plaatsvinden.


Word NEVAP lid!

Voor meer informatie over het NEVAP lidmaatschap klik op de onderstaande button.

Meer info

Foto's NEVAP activiteiten

Bekijk meer foto's